• Հեռ:+374 (10) 476339
 • Աշխատանքային օրեր՝ Երկուշաբթի-ուրբաթ 9:00-18:00

 • Հայաստանի Հանրապետություն
 • Նուբարաշենի 6-րդ փողոց 2-րդ շենք
 • Հեռ:+374 (10) 476339
Տնօրեն ՝Ա. Թովմասյան

Տնօրեն ՝Ա. Թովմասյան

Տնօրենի տեղակալ՝ Թ. Թովմասյան

Տնօրենի տեղակալ՝ Թ. Թովմասյան

 1. Մանկավարժական խորհրդի նախագահտնօրեն          Արկադի Պետրոսյան
 2. Տնօրենի տեղակա լհանր.ուս.աշխ.գծով                        Թամարա        Թովմասյան
 3. Տնօրենի ԴԱԳ տեղակալ                                              Բալիկյան        Վարազդատ
 4. Տնօրենի տեղակալ մասն. աշխ. գծով                           Միրզոյան        Արման
 5. Մանկավարժականխորհրդիքարտուղար                       Ռուզաննա     Խաչատրյան
 6. Բժիշկ                                                                    Թամարա        Գրիգորյան
 7. Հոգեբան                                                                Տիրայր              Մալխասյան
 8. Սոցաշխատող                                                         Լիանա              Բեկլարյան
 9. Հայոցլեզվի և գրականության մասնախմբի նախագահ     Անահիտ            Մելիքսեթյան
 10. Օտարլեզուների մասնախմբի նախագահ                        Ռուզաննա      Լալայան
 11. Մաթեմատիկայի մասնախմբի նախագահ                       Արմենուհի       Բաբայան
 12. Բնագիտական մասնախմբի նախագահ                          Էլմիրա              Ազարյան
 13. Հումանիտար մասնախմբի նախագահ                            Հասմիկ             Ջաղացպանյան
 14. Ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ                                            Սամվել              Խաչատրյան
 15. Հայոցլեզվի և գրականության ուսուցչուհի                      Աննա       Գրիգորյան
 16. Ռուսացլեզվի և գրականության ուսուցչուհի                     Վարսենիկ        Խաչատրյան
 17. Ռուսացլեզվի և գրականությանուս ուցչուհի                     Պայծառ             Սաֆարյան
 18. Ռուսացլեզվի և գրականության ուսուցչուհի                     Գայանե              Հովսեփյան
 19. Անգլերենիուսուցչուհի                                       Անի      Միքայելյան
 20. Ֆիզիկայիուսուցչուհի                                        Արևհատ          Ալեքսանյան
 21. Ֆիզիկայիուսուցչուհի                                        Հասմիկ             Ավագյան
 22. Կենսաբանության ուսուցչուհի                             Ամալիյա           Աղամալյան
 23. Կենսաբանության ուսուցչուհի                             Լուսինե             Սարոյան
 24. Աշխարհագրության ուսուցչուհի                           Շուշանիկ        Բայաթյան
 25. Մաթեմատիկայի ուսուցչուհի                               Սուսաննա      Քառյան
 26. Մաթեմատիկայի ուսուցչուհի                               Սվետլանա     Գրիգորյան
 27. Պատմության ուսուցչուհի                                   Կիմա Շահբազյան
 28. Պատմության ուսուցչուհի                                   Թագուհի         Անտոնյան
 29. Պատմության ուսուցչուհի                                   Սեդա                 Սարգսյան
 30. Ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ                                    Հովիկ                Առաքելյան
 31. Տեխնոլոգիայի ուսուցիչ                                       Մարտին          Ենոքյան
 32. Երաժշտության ուսուցչուհի                                 Լաուրա            Այվազյան
 33. Զինղեկ                                                           Ավետիս           Մեսրոպյան
 34. Արհմիությաննախագահ                                     Լուսիկ               Մաքյան
 35. Մանկապատանեկան կոլեկտիվի կազմակերպիչ        Մարիամ           Կիրակոսյան
 36. Ավագդաստիարակ                                            Համլետ             Ավոյան
 37. Ավագդաստիարակ                                           Սուրեն              Պետրոսյան
 38. Մարտավարության առարկայի մասնագետ              Մամիկոն           Կալոյան
 39. Ծնողական խորհրդիներ կայացուցիչ                      Էլլա      Գալուստյան
comments powered by Disqus